מאמרים

אנבה, קלאודיה. 2016. "הקול בסדר". מובילים יחד, מגזין כללית מרחב דרום, גיליון 10.


אנבה, קלאודיה ועודד יצחקי. 2014. שיתוף פעולה עם קלינאית תקשורת – האם ומתי?. מעבר לקשת – ביטאון האגודה האורתודונטית בישראל. 


 

Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2014

“Variación sociolingüística de la entonación en el habla de Buenos Aires”. In Laura Colantoni and Celeste Rodríguez Louro (eds.). Perspectivas teóricas y experimentales sobre el español de la Argentina. Iberoamericana Vervuert Lingüística.


 

Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2011

“The prosody of normal and pathological speech of Buenos Aires Spanish according to the theory of phonology as human behavior”. In Bob de Jonge & Yishai Tobin (eds.). Linguistic Theory and empirical evidence . pp. 197–218.


 

Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2010

“La entonación del español de Buenos Aires en el habla normal y patológica”. In Revista Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL.vol.8, n15, 208-228 


 

Enbe, Claudia. 2009

“The Prosody of Typical and Atypical Speech of Buenos Aires Spanish”. In Yishai Tobin (ed.). Special Theme Issue: Phonology as Human Behavior: Asia Pacific Journal of Speech Language and Hearing 12, 2:173-185. For purchaise  


 

Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2009a

"The influence of gender on the prosody of Buenos Aires Spanish". Current Issues in Unity and Diversity of Languages. Collection of the Papers Selected from the CIL18. Seoul, Korea. (CD Rom) 


 

Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2009b

“Phonology as Human Behavior: Prosodic variation of Typical and Atypical Speech according to the variables of gender and age”. In: Victoria Marrero and Idaira Pineda (eds.).   La  Lingüística ante el reto de la aplicación clínica (Linguistics: The Challenge of Clinical Application:   Actas del II Congreso Internacional de Lingüística Clínica/Proceedings of the 2nd International Clinical Linguistics Conference), Madrid November 11-13, 2009. Madrid: Universidad de Nacional Educación a Distancia and Euphonia Ediciones, 250-258


 

Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2008

“Sociolinguistic variation in the prosody of Buenos Aires Spanish according to the theory of Phonology as Human Behavior”. In Laura Colantoni and Jeffrey Steele (eds.) Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology, 140-154. Cascadilla Proceedings Project, Somerville, MA, USA.


 

Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2007

“Sociolinguistic variation in the intonation of Buenos Aires Spanish”. Sociolinguistics Studies, vol 1 (3), 1-36.


 

Enbe, Claudia, Jorge Gurlekian, & Yishai Tobin. 2006

“A laboratory analysis of suprasegmental features in normal and pathological speech of Buenos Aires Spanish according to the theory of Phonology as Human Behavior”. In Manuel Diaz-Campos (ed.). Proceedings of the Second Laboratory Approaches to Spanish Phonetics and Phonology, 83-105. Somerville, MA: Cascadilla Press.

 

הצגת עבודות בכנסים

Enbe, Claudia. 2019

"יום הקול הבינלאומי". העברת וובינר אינטרנטי בנושא אבחון קול וטיפול . אגודה הישראלית של קלינאי התקשורת.


Enbe, Claudia. 2018

"אבחון וטיפול הפרעות קול בקרב ילדים בישראל". העברת סדנה בכינוס השנתי ה 54. אגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. תל אביב. 


Enbe, Claudia. 2017

"שימוש נכון בקול בקרב מורים בישראל". העברת סדנה בכינוס השנתי ה 53. אגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. ירושלים. 


Enbe, Claudia. 2016

"כיצד לשמור על קולי – טיפים לשמירה על קול בריא בזמן יום עבודה". הצגת סדנה בכנס המחוזי לציון יום הקול הבינ"ל בנושא השמירה של קול תקין בקרב אנשי חינוך. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע.


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2016

"שינויים באינטונציה בילדים על פי התאוריה של פונולוגיה כהתנהגות האדם". הצגת מאמר ביום עיון לכבודו של פרופ' שמעון ספיר. החוג להפרעות בתקשורת. אוניברסיטת חיפה.


Enbe, Claudia. 2016

"טיפול קול לבעלי מקצוע". העברת סדנה בכינוס השנתי ה52. אגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. ירושלים. 


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2015

"שינויים באינטונציה בילדים על פי התאוריה של פונולוגיה כהתנהגות האדם". הצגת מאמר בכינוס הארצי בחינוך לגיל הרך. מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב. 


Enbe, Claudia. 2015

"פרופיל התנהגות של הדובר כלפי שמירת הקול". הצגת מאמר בכינוס השנתי ה 51. אגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. תל-אביב . 


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2015

"דפוסים פרוזודים תקינים ופתולוגים בקרב ילדים לפי התיאוריה פונולוגיה כהתנהגות האדם". הצגת מאמר בכינוס השנתי ה51. אגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. תל-אביב . 


Enbe, Claudia & Platiel Gedalyovich Leah. 2012

"רכישת מבנים מורפולוגיים בעברית בילדים בגילאי 3-8 שנים". הצגת מאמר בכינוס השנתי ה48. אגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. תל-אביב . 


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2010

"ווריאציות פרוזודיות בדיבור תקין ובדיבור פתולוגי בקרב ילדים". הצגת מאמר בכינוס העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו. ירושלים


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2010

“Age and gender variations in atypical prosody of Buenos Aires Spanish”. Paper presented at the13th Meeting of International Clinical Phonetics and Linguistics. Oslo. June 23-26. 


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2009

“The Prosodic Variation of Typical and Atypical Speech of Buenos Aires Spanish according to the Variables of Gender and Age”. Paper presented at the 2nd International Clinical Linguistics Conference. Madrid, Spain.  November 11-13.


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2009

”הפרוזודיה בדיבור תקין ובדיבור פתולוגי לפי התיאוריה של פונולוגיה כהתנהגות האדם“.

Paper presented at the 45th Annual Conference of Israeli Speech Hearing and Language Association. Ramat-Gan. Israel.


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2008

“The Influence of Gender on the Prosody of Buenos Aires Spanish”. Paper presented at the 18th International Congress of Linguistics. Seoul, Korea.  July 21-26. 


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2008

“The Prosody of Typical and Atypical Speech of Buenos Aires Spanish”. Poster presented at the 12thMeeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. Istanbul, Turkey. June 25-28.


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2007

“Intonation patterns in typical and atypical speech of Buenos Aires Spanish”. Poster presented in the 16th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 2007). Saarbrücken, Germany. August 6-10.


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2007

“Prosodic variation in typical and atypical speech of Buenos Aires Spanish according to the Theory of Phonology as Human Behavior”. Paper presented at the 10th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC 2007). Krakow, Poland. July 15-20. 


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2006

“Sociolinguistic Variation in the Prosody of Buenos Aires Spanish According to the Theory of Phonology as Human Behavior”. Paper presented at the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonetics and Phonology. Toronto, Canada. September 8-10. 


Enbe, Claudia & Yishai Tobin. 2006

“Analysis of the Suprasegmental features in Normal and Pathological Speech of Buenos Aires Spanish according to the Theory of Phonology as Human Behavior”. Paper presented at the 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. Dubrovnik, Croatia. May 31- June 3.


Enbe, Claudia. 2006

“Intonation in Normal and Pathological Speech According to the Theory of Phonology as Human Behavior”. Paper presented at the 42nd Annual Conference of Israeli Speech Hearing and Language Association. Jerusalem, Israel.


Enbe, Claudia, Jorge Gurlekian & Yishai Tobin. 2004

“Suprasegmental Features in Normal and Pathological Speech of Buenos Aires Spanish according to the Theory of Phonology as Human Behavior”. Paper presented at the Eighth International Columbia School Conference on the Interaction of Linguistic Form and Meaning with Human Behaviour. New York, USA. February 14-15.  


Enbe, Claudia, Jorge Gurlekian & Yishai Tobin. 2004

“A Laboratory Analysis of Suprasegmental Features in Normal and Pathological Speech of Buenos Aires Spanish According to  the Theory of Phonology as Human Behavior”. Paper presented at the Second Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonetics and Phonology. Bloomington, Indiana. USA. September 17- 19. 


Vaccari, Maria E. & Claudia Enbe. 2002

“Análisis de los parámetros acústicos de la voz y el habla en la disfluencia”. Paper presented at the First Latin-American Congress of Stuttering and people who stutter. Faculty of Medicine. University of Buenos Aires, Argentina. May 16.


Enbe, Claudia. 2001

“Hacia la definición de la voz normal en el español del Río de la Plata (Ciudad de Buenos Aires)”('Searching for a definition of the normal voice in Buenos Aires continuous speech'). Poster presented at the  “1ras. Jornadas de Tesistas del Área Biomédica". University of Buenos Aires. Argentina. October 30.