הורים יקרים,

לעתים ילדים עם קשיים התפתחותיים, נדרשים לשילוב במסגרת חלופית לחינוך הרגיל או לפעמים צריכים לקבל תגבור דרך המסגרת החינוכית באמצעות גננת שילוב. לשם כך, מתקיים שיתוף פעולה בין המסגרת החינוכית לבין ההורים, כדי לשקול מה המסגרת הכי מתאימה לילד לקראת השנה הבאה. במצב זה, מאפשר משרד החינוך הגשת פנייה ל"ועדת השמה", אשר מתכנסות מדי חודש פברואר.

כחלק מתפקידי כקלינאית תקשורת, פעמים רבות אני נשאלת על ידי ההורים, אודות הדרך בה ניתן להיערך לקראת ועדת ההשמה. לכן, החלטתי לשתף אתכם בחלק ממאמר שקראתי אודות זכויות תלמידים והורים בוועדת השמה, שנכתב על ידי דליה לוי, קולגה שלי שעובדת במסגרות שונות, מורה בכירה לחינוך מיוחד ומאבחנת דידקטית B.A.

זכויות תלמידים והורים בוועדת השמה

מהי ועדת השמה?

ועדת ההשמה היא ועדה סטטוטוריות, כלומר, ועדה מתוקף חוק, לפי חוק חינוך מיוחד תשמ"ח 1988. הועדה נמצאת בכל רשות חינוך מקומית. מטרתה לדון בזכאותו של התלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה בסוגי המסגרות החינוכיות המתאימות לו. ועדת ההשמה משמשת גם כוועדת ערר. נוכחות ההורים בדיוני הוועדה חשובים ביותר!

במה עוסקת ועדת ההשמה?

מדיניות משרד החינוך בכל הקשור לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים היא לשלב אותם בחינוך הרגיל, על פי יכולותיו של כל תלמיד. השילוב במסגרת מדיניות השילוב ולפי המלצת ועדת שילוב נעשה באמצעות תוספת של שעות הוראה ולימוד פרטניים.

אם נמצא שהתלמיד אינו יכול להמשיך ולהשתלב בחינוך הרגיל, על ועדת ההשמה לבחון שוב את יכולתה של המסגרת הרגילה לתת מענה לצרכיו החינוכיים, ואם צריך, לדון בזכאותו לחינוך מיוחד וגם להציע השמה במסגרות של החינוך המיוחד המתאימות לו מבחינת סוג הלקות והחריגות שלו. מטרת הדיונים המתקיימים בוועדת ההשמה היא לקבל החלטות חינוכיות מיטביות לגבי המשך דרכו החינוכית של התלמיד.

הרכב הוועדה הוחלט בחוק וכן הוחלט שההורים זכאים להביא מלווה מטעמם. התלמיד יופנה לוועדת ההשמה לאחר שהצוות במוסד החינוכי שלו איתר קשיים בתפקוד, שיתף אתכם, ההורים, בקשיים אלה, והגיע למסקנה שכל התכניות העומדות לרשות המוסד החינוכי אינן עונות במידה מספקת על צרכיו של התלמיד. אם ילדכם זקוק לאבחון על ידי גורם מקצועי אחר (דוגמת קלינאית תקשורת), הצוות החינוכי יפנה אתכם לגורם המקצועי המוסמך כדי שזה ישקול את הצורך לערוך אבחון או הערכה וישיב על כך בכתב. כתוצאה מכך, הוחלט להביא את עניינו לוועדה מקצועית שתדון באפשרויות התמיכה הדרושות לו.

מעורבות ההורים בדיון חשובה מאוד! הדיון בוועדה משפיע מאוד על קבלת ההחלטות. זהו גורם מקצועי המאפשר להיוועץ בו ולהשמיע בפניו ובפני הצוות החינוכי את דעת ההורים, עמדתם, התלבטויותיהם ושאלותיהם בכל הקשור להמשך דרכו החינוכית של ילדם.

חשוב מאוד שההורים ישתפו את חברי הוועדה בכל מידע שיש ברשותם ויגישו את כל חוות הדעת המקצועיות שבידיהם, כדי שקבלת ההחלטה תהיה מושכלת ומיטבית לגבי הילד. הדבר נכון במיוחד אם אתם הורים לילדים צעירים שטרם למדו במערכת החינוכית.

זימון לועדת השמה 

הזימון לדיון בוועדה מופנה להורים ולילדים. חשוב להדגיש כי הזמנת הילד נובעת מהחשיבות של השתתפותו בהליכים הנוגעים למהלך חייו, והמאפשרים לו להקשיב, לקבל מידע ולהביע את מחשבותיו, את רצונותיו, את עמדותיו ואת רגשותיו. יחד עם זאת, השתתפותו של הילד בדיון אינה חובה, ותלויה הן בשיקולי ההורים והן בשיקולים של אנשי המקצוע מטעמם, ולוקחים בחשבון את טובת הילד.

במהלך הדיון יוכל הילד לשמוע את דבריהם של משתתפי הוועדה, להשתתף ולספר על יכולותיו ועל קשייו מנקודת מבטו, ולציין את העדפותיו ואת ציפיותיו מעצמו ומהמערכת החינוכית. עם זאת, יכולים גם ההורים או בא כוחם לייצג את עמדתו ואת רצונותיו של הילד והמשפחה בפני חברי הוועדה.

הדיון מתנהל באווירה מקצועית, נעימה ומקבלת, כאשר המטרה העומדת לנגד עיני כולם היא טובת הילד באופן חד משמעי! לא צריך לחשוש ולהתנגד. ואם אתם חשים חוסר ביטחון, תוכלו להביא עמכם איש מקצוע מטעמכם או כל מלווה אחר. הדיון מתנהל כתהליך מסודר מגובה במסמכים, תצפיות, אבחונים ומעקב אחר כל התכניות שהילד קיבל במטרה אחת: לשלב את הילד במקום הכי נכון עבורו על פי צרכיו ויכולותיו.

סיכום הדיון וקבלת ההחלטה נעשה רק על ידי חברי הוועדה, ואתם, ההורים, תקבלו הודעה מנומקת. יש לכם זכות לקבל את פרוטוקול הוועדה.

זכות חשובה נוספת של ההורים היא לערער על החלטת הוועדה, על ידי פנייה בכתב ליושב ראש הוועדה, והוא יזמן ועדת ערר. החלטת וועדת הערר היא סופית ואחריה לא יתקיים דיון נוסף.

סיכום

זכרו: יתכן שבאמת הכיתה המיוחדת היא המענה הנכון לילד והיא זו שתביא אותו להישגים. כאשר הכיתה או בית הספר אינם מתאימים, אזי התהליך הפיך וניתן להחזיר את הילד לחינוך הרגיל.

לכל החלטה יש יתרונות וחסרונות, חשוב שהיתרונות יעלו על החסרונות ושהילד יגיע למקום בו יוכל ללמוד, להתפתח ולהתקדם!

 

עוד אתרים חשובים

אחרי שקראתי את המאמר הנוכחי, נכנסתי לאתר של משרד החינוך, ומצאתי כי קיים מידע נוסף אודות החינוך המיוחד וועדות השמה. מצרפת עבורכם קישור לאתר:   http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/OchlosiotYechodyot/HinochMeyochad/Pages/VhadatShilov.aspx