הורים יקרים,

הגננת של הילד הפנתה את תשומת לבכם לכך שהילד שלכם מעט מתקשה ללמוד ביחס לילדים אחרים?

במאמר הבא, אסביר מה הן לקויות למידה, כיצד הן באות לידי ביטוי ומה עליכם לעשות כדי לעזור לילדכם להתמודד איתן.

לקות למידה נחשבת ללקות השכיחה ביותר במערכת החינוך בארץ ובעולם, כאשר שיעור התלמידים המאובחנים כבעלי ליקוי למידה עומד על בין 10% ל- 20%. מרביתם הגדול של תלמידים אלו לומד במסגרות החינוך הרגילות, אך יחד עם זאת, יש דרישה להתייחס בצורה מתאימה לצרכים הפרטניים של התלמיד.

'ליקוי למידה' הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות שונות ומגוונות הבאות לידי ביטוי בקושי ברכישת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, רכישת מושגים ויכולות מתמטיות וכן קושי בשימוש בהם. לקות למידה יכולה להתגלות בכל שלב בחיים. אדם מאובחן כלקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, נמוכים באופן משמעותי מהמצופה על פי גילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, וכאשר בעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו האקדמיים או בפעילויות אחרות הדורשות מיומנויות קריאה, חשבון או כתיבה, כפי שאפרט:

לקות קריאה: קושי ברכישה תואמת-גיל של קריאה: איטיות בקריאה, שיבושים וקושי בהפקת משמעות מן הנקרא, וקושי בהתמודדות עם טקסטים ארוכים והבנתם.

לקות כתיבה: לקות בכתיבה עלולה להתבטא בלחץ רב מדי או מועט מדי על כלי הכתיבה, באיטיות בכתיבה, בשגיאות כתיב רבות, בניסוח שגוי של משפטים, בהימנעות מכתיבה או בשימוש בתשובות קצרות, כדי להימנע מכתיבה מרובה. לעיתים רמת התוכן שהתלמיד מבטא בכתיבה נמוכה מרמת התוכן שהוא מביע בעל-פה, בשל השקעת המאמצים בצד הטכני של הכתיבה והסחת הדעת מן התוכן.

לקות בחשבון: קושי ברכישה תואמת-גיל של מיומנויות החשבון. הקשיים ניכרים בהבנת מושגים מרכזיים בחשבון ובקשיים בפעולות החשבון.

בגילאי הקדם יסודי הקשיים הנפוצים ביותר הם:

שפה וחשיבה – איחור בהתפתחות השפה, בעיות בהגייה, התפתחות איטית של אוצר המילים, קושי בחריזה, חוסר עניין בהאזנה לסיפורים, קושי בלמידה של הצבעים, של השמות ושל המספרים, של הצורות ושל האלף-בית, קושי בהבנת הוראות ובמעקב אחריהן, קושי במיון ובהבחנה שמיעתית בין מילים דומות ובין צלילים דומים.

חשבון – קושי בתפיסת הכמות, קושי במנייה למציאת הכמות, קושי בתפיסת כמות באופן גלובלי, קושי בבניית רצף עולה ויורד באמצעות ספירה ומנייה, קושי בסידור על-פי גודל, קושי בזיהוי, ביישום ובכתיבה של ספרות, קושי בהכללות.

קשב וריכוז – פעילות-יתר קיצונית, היסח דעת בולט יחסית לקבוצת הגיל, חוסר התמדה במילוי מטלות.

התחום החזותי-תנועתי – קושי בהבחנה בפרטים ובהבחנה בין דמות לרקע, קשיים במוטוריקה העדינה, קשיים בלימוד רכיסת כפתור, סרבול מוטורי, הימנעות מפעולות כמו ציור, צביעה וגזירה.

בתחום ההתנהגותי-חברתי – קושי בהבנת מצבים חברתיים, בקבלת חוקי משחק, בעבודה בקבוצה ועוד.

מה עושים? איך מתמודדים?

בעצם, על ההורה להבין, מהם הקשיים אותם חווה הילד. לאחר מכן, ניתן לפנות לאיש מקצוע מתאים דוגמת קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, פסיכולוג/ית, או רופא התפתחותי אשר יבחנו מהו הצורך של הילד, מה הפוטנציאל שלו לשיפור ויבנו עבורו תכנית טיפולית על מנת לחזק את הקושי ולשפר את היכולות הלימודיות, ולסייע לו להתקדם ולהתפתח. בעזרת הדרכה מתאימה, הילד יוכל להתמודד עם הקושי בצורה טובה ובהמשך יחווה הצלחות.